Interfejs (Serious Sam: Revolution)

From Serious Sam Wiki
Jump to: navigation, search

Wprowadzenie

Ponieważ wiele osób chciałoby przerobić HUD według własnego uznania, w Serious Sam: Revolution został wprowadzony system skórek dla interfejsu. Ten artykuł ma na celu wyjaśnienie jak on działa. Jeżeli chcesz przetestować jakąś skórkę, lepiej zapamiętaj te komendy konsoli:

/hud_strTheme = "NazwaSkórki"
/ReloadHUD()

Komendy ReloadHUD można używać do odświeżenia interfejsu w każdym momencie gry. Dzięki temu możesz zmienić ustawienia swojego HUDa, a nawet jego tekstury i zobaczyć jak wygląda bez restartowania gry.

Zaczynajmy!

Skórka HUDa składa się z czterech części:

 1. Tekstur
 2. Czcionek
 3. Skryptu
 4. Pliku opisującego

Wszystkie tekstury twojej własnej skórki powinny być umieszczane w katalogu TexturesMP/[NazwaSkórki]/Interface/. Oto lista tekstur, które będą ładowane podczas uruchamiania HUDa:

Interface/HSuper.tex       Ikona zdrowia
Interface/Oxygen-2.tex      Ikona tlenu (wyświetlana, gdy znajdujesz się pod wodą)
Interface/IBead.tex       Ikona punktów w multiplayerze (górny lewy róg)
Interface/ISkull.tex       Ikona many* w mutliplayerze lub ikona śmierci (górny lewy róg) 
Interface/IScore.tex       Punkty w kampanii (górny lewy róg)
Interface/IMessage.tex      Ikona wiadomości (wiadomość netricsa, górny prawy róg)

Interface/ArSmall.tex      Ikona małego pancerza (wyświtlany gdy twój pancerz jest mniejszy lub równy 50)
Interface/ArMedium.tex      Ikona średniego pancerza (wyświetlany gdy twój pancerz jest mniejszy lub równy 100)
Interface/ArStrong.tex      Ikona dużego pancerza (wyświetlany gdy twój pancerz jest większy od 100)

Interface/Paused.tex       Ikona wstrzymania odtwarzania podczas oglądania nagranego dema
Interface/Fast.tex        Ikona przyspieszenia odtwarzania dema
Interface/Slow.tex        Ikona spowalniania odtwarzania dema

Interface/AmShells.tex      Ikona amunicji do strzelb
Interface/AmBullets.tex     Ikona amunicji do Tommyguna lub Miniguna
Interface/AmRockets.tex     Ikona rakiet
Interface/AmGrenades.tex     Ikona granatów
Interface/AmFuelReservoir.tex  Ikona napalu (dla miotacza ognia)
Interface/AmElectricity.tex   Ikona ładunków elektrycznych (laser, ghostbuster)
Interface/AmCannonBall.tex    Ikona kuli armatnich
Interface/AmSniperBullets.tex  Ikona pocisków do snajperki
Interface/AmSeriousBomb.tex   Ikona Poważnej Bomby

Interface/WKnife.tex       Ikona Noża
Interface/WColt.tex       Ikona pistoletu Colt
Interface/WSingleShotgun.tex   Ikona pojedyńczej strzelby
Interface/WDoubleShotgun.tex   Ikona Dubeltówki
Interface/WTommygun.tex     Ikona Tommyguna
Interface/WMinigun.tex      Ikona Miniguna
Interface/WRocketLauncher.tex  Ikona Wyrzutni Rakiet
Interface/WGrenadeLauncher.tex  Ikona Granatnika
Interface/WLaser.tex       Ikona Lasera
Interface/WCannon.tex      Ikona Armaty
Interface/WGhostBuster.tex    Ikona Ghostbustera
Interface/WChainsaw.tex     Ikona Piły
Interface/WSniper.tex      Ikona Snajperki
Interface/WFlamer.tex      Ikona Miotacza Ognia

Interface/PInvisibility.tex   Ikona dopalacza Niewiadialności
Interface/PInvulnerability.tex  Ikona dopalacza Niezniszczalności
Interface/PSeriousDamage.tex   Ikona dopalacza Poważnych Obrażeń
Interface/PSeriousSpeed.tex   Ikona dopalacza Poważnej Prędkości

* - Maną oznacza się wartość gracza w punktch, jaką inny gracz dostanie za zabicie go w trybie Scorematch.
Jeżeli dana skórka nie zawiera jakiejś tekstury, gra po prostu załaduje teksturę z oryginalnego HUDa.

We własnych skórkach można także używać swoich własnych czcionek, które należy umieszczać w katalogu Fonts/[NazwaSkórki]/. Czcionki można łatwo wygenerować dzięki Narzędziu do Generowania Czcionek autorstwa Angelo. Czcionki które można edytować to:

Display3-narrow.fnt       Główna czcionka służąca do wyświetlania nazw graczy, tekstu w czacie itp.

 !"$#%&'()*+,-./01234
56789:;<=>?@ABCDEFGHI
JKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^
_`abcdefghijklmnopqrs
tuvwxyz{|}~ÄÀÁÂÇÆÈÐËÈ
ÉÊÍÌÎÏÖÒÓÔŠÜÙÚÛÑŽßäáà
âèæçðëéèêöóòôšüúùïíìî
ûñž¡¿

Numbers3.fnt           Czcionka liczb używana do wyświetlania punktów, ilości zdrowia, pancerza, itp.

01234
56789
+-*=/
().,

Skrypt

Skrypt skórki to prosty plik ini którego nazwa odpowiada nazwie skórki gdy jest ona ładowana (lub gdy używamy komendy ReloadHUD). Plik powinien się znajdować w katalogu Scripts/Themes/[NazwaSkórki].ini.

Przykładowy skrypt wygląda tak: (jest to skrypt skórki "modern" która znajduje się w grze)

// Modern theme, by Sedinus
hud_fThemeIconScale = 0.25;

Tutaj możemy zmienić wymiary ikon, ponieważ tekstury interfejsu są 4 razy większe od oryginalnych tesktur. (wymiary oryginalnych to 32x32)

Oto lista zmiennych które możemy umieścić w pliku w celu edycji naszej skórki:

hud_fThemeIconScale

hud_strThemeUnderlay
hud_fThemeUnderlayX
hud_fThemeUnderlayY

hud_strThemeOverlay
hud_fThemeOverlayX
hud_fThemeOverlayY

hud_bThemeShowBackdrops

hud_bThemeShowHealth
hud_bThemeShowHealthIcon

hud_bThemeShowArmor
hud_bThemeShowArmorIcon

hud_bThemeShowWeaponIcon
hud_bThemeShowAmmo
hud_bThemeShowAmmoIcon

hud_bThemeShowKills
hud_bThemeShowKillsIcon

hud_bThemeShowDeaths
hud_bThemeShowDeathsIcon

hud_bThemeShowScoreLeft

hud_bThemeShowAmmoBar

hud_bThemePlayersInvertAlign

hud_fThemeHealthOffsetX
hud_fThemeHealthOffsetY
hud_fThemeHealthIconOffsetX
hud_fThemeHealthIconOffsetY

hud_fThemeArmorOffsetX
hud_fThemeArmorOffsetY
hud_fThemeArmorIconOffsetX
hud_fThemeArmorIconOffsetY

hud_fThemeKillsOffsetX
hud_fThemeKillsOffsetY
hud_fThemeKillsIconOffsetX
hud_fThemeKillsIconOffsetY

hud_fThemeDeathsOffsetX
hud_fThemeDeathsOffsetY
hud_fThemeDeathsIconOffsetX
hud_fThemeDeathsIconOffsetY

hud_fThemeScoreLeftOffsetX
hud_fThemeScoreLeftOffsetY

hud_fThemeAmmoBarOffsetX
hud_fThemeAmmoBarOffsetY

hud_fThemePlayersOffsetX
hud_fThemePlayersOffsetY

hud_ulThemeHUDColor
hud_ulThemeHUDTextColor
hud_ulThemeBorderColor
hud_ulThemeColorMax
hud_ulThemeColorTop
Są to proste komendy konsoli, dlatego w każdym momencie gry możemy te wartości zmieniać, jednak nie będzie to oddziaływało na sam plik. Można to porównać do pliku konfiguracyjnego w jakiejś grze który jest uruchamiany na początku, jednak wciąż wszystko można zmienić przez konsolę.

Konkluzja

Gdy już skończysz tworzyć swoją skórkę możesz stworzyć plik .des znajdujący się obok pliku .ini skryptu (w katalogu Scripts/Themes) by twoja skórka była widoczna w menu wyboru skórek. Plik powinien wyglądać mniej więcej tak: (zaczynając od nazwy, kończąc na krótkim opisie który będzie wyświetlany po najechaniu myszką na nazwę skórki)

Kotki
Lubisz słodkie koteczki? W takim razie ta skórka jest stworzona specjalnie dla ciebie!

Można tutaj także używać kody formatowania tekstu:

^cff0000^f5SUPER MEGA ULTRA NISZCZYCIELSKI EXTREME PRO HUD
^cff0000^f5UŻYWAJ TYLKO WTEDY GDY JESTEŚ SUPER PRO!!!111jedenjedenjedynaście